Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบยาเวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และข้าวกล่องให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
Responsive image
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายนำโชค เกื้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มอบหมายให้ นายชาญชัย รามสวัสดิ์ รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลป่าบอน
พร้อมด้วยนายอภินันท์ คงปราบ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน, นายเสน่ห์ ใจโต เลขานุการนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลป่าบอน,
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสมพร สุวรรณรัตน์ สจ.เขต 1 อำเภอป่าบอน,
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 อสม. และน้องๆนวัตกรรมชุมชน มอบยาเวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และข้าวกล่องให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่
โดยได้รับการสนันสนุนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัท ปรีดาฟาร์มแม่ขรี
         
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564