Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายนำโชค เกื้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุธรรม ฟาร์ม ม.9 เลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย

20 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน นายนำโชค เกื้อเส้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มอบหมายให้ นางสาวศิริวรรณ หนูเสน นักพัฒนาชุมชน และนางสาวภุมรี มากนคร เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

13 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

09 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ ศ 2566-2570

09 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายนำโชค เกื้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่เดินท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นถังแหลมตะเคียน หมู่ที่ 5

08 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อู่ ธีระพล ฟาร์ม ม.11 เลี้ยงสุกรเพื่อจำหน่าย

08 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อู่พ. รุ่งเรืองการช่าง ม.8

08 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนำโชค เกิ้อเส้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จ่ายน้ำให้กับวัดแหลมตะเคียนทอง

07 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน นางสาววิดา เหล็มหมาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ออกติดตามการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ถังขยะเปียก) เพื่อเตรียมพร้อมการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง #องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

05 ก.พ. 2567
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชาคมการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกรและเลี้ยงไก่

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th