Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ธ.ค. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
13 พ.ย. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
07 พ.ย. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
06 พ.ย. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประกาศผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
01 พ.ย. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน สรุปผลความพึงพอใจของประชาชน 2561
26 ต.ค. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 ต.ค. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
01 ต.ค. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26 มิ.ย. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2561
09 พ.ค. 2561 พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th