Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 เม.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการรับเทียมดา ประจำปี 2566

12 เม.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน จุดตรวจ จุดบริการ แบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566)

11 เม.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน จุดตรวจ จุดบริการ แบบบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566)

18 มี.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

14 ก.พ. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

14 ม.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

29 ธ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2566 (29 ธ.ค.2565 - 4 ม.ค.2566)

20 ธ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ร่วมด้วยช่วยกันบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตตำบลป่าบอน

19 ธ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน เร่งด่วน❗️แก้ไข ช่วยเหลือ รับมือน้ำท่วมหนักในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

18 ธ.ค. 2565
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน เร่งด่วน❗️แก้ไข ช่วยเหลือ รับมือน้ำท่วมหนักในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th