Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ส.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

27 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าบอน

11 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด

11 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจ(โกวิทย์รับซื้อของเก่า) หมู่ที่ 8 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นายโชติ สุวรรณรัตน์(สะสมปุ๋ย) หมู่ที่ 8 และ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อต่ออนุญาตประกอบกิจการต่อไป

11 ก.ค. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน ลงพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นายโชติ สุวรรณรัตน์(สะสมปุ๋ย) หมู่ที่ 8 และ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อต่ออนุญาตประกอบกิจการต่อไป

26 มิ.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ❌

13 มิ.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนม ประจำปี 2566

09 มิ.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566

16 เม.ย. 2566
พัทลุง ป่าบอน อบต.ป่าบอน โครงการรับเทียมดา ประจำปี 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th