Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 (14 พ.ย. 2560)  
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (29 ก.ย. 2560)  
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีื ธง... (07 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอ... (06 ก.พ. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (06 ก.พ. 2560)
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (04 ต.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (29 ก.ย. 2559)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559 (27 มิ.ย. 2559)
รับ (โอน)ย้าย พนักงานส่วนตำบล (24 มิ.ย. 2559)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (24 พ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชน (29 มี.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (21 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (21 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (18 ม.ค. 2559)
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (19 พ.ย. 2558)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จั... (16 ก.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่ง... (17 ส.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (23 ก.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (23 ก.ค. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) (23 ก.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ซ่อมแซมประปาภายในเขตองค์ก... (22 พ.ย. 2560)  

ตัดหญ้าไหล่ทาง และตัดแต่ง... (22 พ.ย. 2560)  

ซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การ... (21 พ.ย. 2560)  

ยินดีต้อนรับ นายธีระพงศ์ ... (17 พ.ย. 2560)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (29 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด... (29 ส.ค. 2560)

โครงการจัดงานวันสับปะรดผล... (25 ส.ค. 2560)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (22 ส.ค. 2560)

โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโ... (22 ส.ค. 2560)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (15 ส.ค. 2560)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สม... (15 ส.ค. 2560)

ร่วมกิจกรรม เดินขบวนพาเหร... (07 ส.ค. 2560)

โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ค... (01 ส.ค. 2560)

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้... (11 ก.ค. 2560)

(11 ก.ค. 2560)

ร่วมพัฒนาสำนักสงฆ์ควนคำทอ... (06 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะแล... (06 ก.ค. 2560)

ร่วมต้อนรับ นายวันชัย คงเ... (05 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำด... (27 มิ.ย. 2560)

(27 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงทางระบายน้ำ ม.2,4,7,8 (17 พ.ย. 2560)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 (16 พ.ย. 2560)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอาหารเสริม(นม)โรงเรียน (31 ต.ค. 2560)  
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปี พ.ศ.2561 (19 ต.ค. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 (16 ต.ค. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (12 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าบอน เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ... (21 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 2 (21 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (19 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยาง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 (19 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าบอน เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวจรา... (15 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวจราจรแคปซีล หมู่ที่ 8 (15 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวจราจรแคปซีล หมู่ที่ 3 (14 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างคุระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 2 (13 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 (13 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 (13 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 (12 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 (12 ก.ย. 2560)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (11 ก.ย. 2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำศาลาเอนกประสงค์. หมู่ที่ 5 (25 ส.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th