Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์กา... (03 ก.พ. 2566)  
ขอความร่วมมือตอบแบบวัด EIT(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) (03 ก.พ. 2566)  
ขอความร่วมมือตอบแบบวัด IIT(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) (03 ก.พ. 2566)  
หนังสือประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (25 ม.ค. 2566)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ภดส.3) (25 ม.ค. 2566)
ประกาศ อบต.ป่าบอน เรื่อง ผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการกำจั... (24 ม.ค. 2566)
โครงการพาณิชย์ ลดราคาสินค้า! ช่วยประชาชน (10 พ.ย. 2565)
โครงการพาณิชย์ ลดราคาสินค้า! ช่วยประชาชน (06 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเ... (19 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการกู้เ... (05 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. (09 พ.ค. 2565)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 (28 ม.ค. 2565)
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเร... (28 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (26 ม.ค. 2565)
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ (14 ม.ค. 2565)
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ประจำปี พ.ศ. 2565... (10 ม.ค. 2565)
โครงการสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน อบต.ป่าบอน ประจำปี 2564 (04 ม.ค. 2565)
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี 2... (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภดส.3) (30 พ.ย. 2564)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (30 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2565)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2565)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (02 ธ.ค. 2565)  

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาก... (23 ต.ค. 2565)

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน (17 ต.ค. 2565)

แผนการตรวจสอบประจำปี 2566... (17 ต.ค. 2565)

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาก... (13 ต.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (30 ส.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (15 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2565)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (28 ก.ค. 2565)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริ... (27 ก.ค. 2565)

กิจกรรมวิ่งไฟพระฤกษ์ การแ... (26 ก.ค. 2565)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรีย... (22 ก.ค. 2565)

โครงการถนนปลอดภัย (22 มิ.ย. 2565)

โครงการถนนปลอดภัย (21 มิ.ย. 2565)

โครงการถนนปลอดภัย (15 มิ.ย. 2565)

โครงการถนนปลอดภัย (14 มิ.ย. 2565)

โครงการถนนปลอดภัย (09 มิ.ย. 2565)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข... (07 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (22 มี.ค. 2566)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 (21 ก.พ. 2566)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (21 ก.พ. 2566)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (06 ก.พ. 2566)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 (26 ม.ค. 2566)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (16 ม.ค. 2566)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (24 พ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 (24 พ.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบถังแชมเปญ หมู่ที่ 8 (24 พ.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 พ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าบอนต่ำ-ท่าดิ... (28 ต.ค. 2565)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง (28 ต.ค. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (26 ต.ค. 2565)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 (17 ต.ค. 2565)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (17 ต.ค. 2565)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (17 ต.ค. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (20 ก.ย. 2565)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้า... (31 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจร... (31 ส.ค. 2565)
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่า่ไม้ หมู่ที่ 8 (25 ส.ค. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageดูผลโหวต


Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th