Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (13 พ.ย. 2561)  
ประกาศผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 (06 พ.ย. 2561)  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 ต.ค. 2561)  
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2561 (26 มิ.ย. 2561)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้า (20 เม.ย. 2561)
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (09 เม.ย. 2561)
การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่ยนย้าย (22 มี.ค. 2561)
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน (22 มี.ค. 2561)
กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ำ (12 มี.ค. 2561)
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 ประจำปี 25... (27 ก.พ. 2561)
ประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (15 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (10 ม.ค. 2561)
สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (13 ธ.ค. 2560)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA) ประจำปี 2560 (13 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 (14 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (29 ก.ย. 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนเชิญชวนประดับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีื ธง... (07 ส.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (01 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก (01 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของอ... (06 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที... (08 พ.ย. 2561)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (25 เม.ย. 2561)  

โครงการรับเทียมดา 2561 (17 เม.ย. 2561)  

โครงการรณรงค์ป้องกันและลด... (11 เม.ย. 2561)

โครงการวันกตัญญู (รดน้ำขอ... (09 เม.ย. 2561)

พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีกา... (22 มี.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย... (18 มี.ค. 2561)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (16 มี.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างค... (14 มี.ค. 2561)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร... (27 ก.พ. 2561)

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ... (13 ม.ค. 2561)

ร่วมต้อนรับ นายอำเภอป่าบอ... (15 ธ.ค. 2560)

ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย... (06 ธ.ค. 2560)

ซ่อมแซมประปาภายในเขตองค์ก... (22 พ.ย. 2560)

ตัดหญ้าไหล่ทาง และตัดแต่ง... (22 พ.ย. 2560)

ซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การ... (21 พ.ย. 2560)

ยินดีต้อนรับ นายธีระพงศ์ ... (17 พ.ย. 2560)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (29 ส.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด... (29 ส.ค. 2560)

โครงการจัดงานวันสับปะรดผล... (25 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (14 ธ.ค. 2561)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (06 พ.ย. 2561)  
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 (01 พ.ย. 2561)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจร... (08 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (20 ก.ย. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 (19 ก.ย. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง (24 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง (24 ส.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้าง (24 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลป่าบอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดรา... (24 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (20 ส.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (16 ส.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิุถุนายน 2561 (17 ก.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (18 มิ.ย. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 (22 พ.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 (01 พ.ค. 2561)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (22 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าบอน เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในเขตอง... (22 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลป่าบอน เรื่องสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางภายในเขตอง... (22 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th