Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานและติดตามประเมินผลแผน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


NO Gift Policy

 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
"ประชาสัมพันธ์" เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) #ติดต่อขอรับ... (24 มิ.ย. 2567)  
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปี 2567 (06 มิ.ย. 2567)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน... (24 เม.ย. 2567)  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 (14 เม.ย. 2567)
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (02 เม.ย. 2567)
No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่ว... (18 มี.ค. 2567)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปี 2567 (18 มี.ค. 2567)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (29 ก.พ. 2567)
ประชุมหารือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา องค์กา... (28 ก.พ. 2567)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป (22 ก.พ. 2567)
หนังสือประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภดส.3) (31 ม.ค. 2567)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ภดส.3) (31 ม.ค. 2567)
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (lpa ) ประจำปี 2566 (28 ธ.ค. 2566)
คะแนน ita ปี 2566 (18 ธ.ค. 2566)
กิจกรรมพัฒนาวัด (24 พ.ย. 2566)
กฎบัตรการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (23 พ.ย. 2566)
แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ... (02 ต.ค. 2566)
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (24 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) (23 มิ.ย. 2566)
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4... (12 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จัด... (11 ก.ค. 2567)  

"ประชาสัมพันธ์" ด้... (28 มิ.ย. 2567)  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิ... (20 มิ.ย. 2567)  

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (19 มิ.ย. 2567)

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (18 มิ.ย. 2567)

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (17 มิ.ย. 2567)

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (14 มิ.ย. 2567)

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (13 มิ.ย. 2567)

เผยแพร่องค์กรสุขภาวะ (Hap... (13 มิ.ย. 2567)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิ... (13 มิ.ย. 2567)

หญิงท้องสูบบุหรี่เสี่ยงแท... (13 มิ.ย. 2567)

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (13 มิ.ย. 2567)

การประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์... (13 มิ.ย. 2567)

ระวัง 5 โรคร้ายจากฝุ่น PM... (13 มิ.ย. 2567)

แยกขยะต้นทาง ทำง่ายทำได้ท... (13 มิ.ย. 2567)

ลงพื้นที่ชำระภาษีนอกสถานท... (12 มิ.ย. 2567)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (11 มิ.ย. 2567)

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่... (16 พ.ค. 2567)

งานพัฒนาสังคม และกองช่าง ... (14 พ.ค. 2567)

งานสวัสดิการสังคม จัดโครง... (10 พ.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 (10 ก.ค. 2567)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (04 ก.ค. 2567)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (10 มิ.ย. 2567)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 (10 มิ.ย. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (07 มิ.ย. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (05 มิ.ย. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (14 พ.ค. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกลาดเตย,น้ำตกลานหม่อมจุ้ย โดย... (09 พ.ค. 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพช... (09 พ.ค. 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (29 เม.ย. 2567)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (29 เม.ย. 2567)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙ เมตร (24 เม.ย. 2567)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก... (24 เม.ย. 2567)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว) (22 เม.ย. 2567)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8) (22 เม.ย. 2567)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (18 เม.ย. 2567)
ความก้าวหน้าการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (18 เม.ย. 2567)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(ติดตั้งระบบโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) (02 เม.ย. 2567)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (22 มี.ค. 2567)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (13 มี.ค. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
https://itas.nacc.go.th/go/iit/owf5g0 

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
https://itas.nacc.go.th/go/eit/owf5g0

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
ดูผลโหวต


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th , saraban_06930805@dla.go.th 
www.pabon.go.th