Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
คู่มือปฎิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สถิติข้อมูลการบริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ (14 ม.ค. 2565)  
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ภดส.3) (30 พ.ย. 2564)  
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (30 พ.ย. 2564)  
ข้อเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ "การทิ้งหน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี" (23 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (16 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (09 ส.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (16 ก.ค. 2564)
รับโอน(ย้าย)นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 อัตรา (15 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (01 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา , สารเสพติด และโทษพิษภัยจากยาเสพติด (29 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยา , สารเสพติด และโทษพิษภัยจากยาเสพติด (29 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั... (30 เม.ย. 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (24 มี.ค. 2564)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) (24 มี.ค. 2564)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) (24 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ภาษี) (24 มี.ค. 2564)
แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็... (18 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ปี 2564 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ... (22 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (31 ส.ค. 2564)  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (27 ส.ค. 2564)  

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนำถ... (26 ส.ค. 2564)  

มอบยาเวชภัณฑ์ น้ำดื่ม และ... (24 ส.ค. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (24 ส.ค. 2564)

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ... (20 ส.ค. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (16 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้... (16 ส.ค. 2564)

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 3 ... (13 ส.ค. 2564)

โครงการน้ำพระทัย พระราชทา... (10 ส.ค. 2564)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แ... (06 ส.ค. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (30 ก.ค. 2564)

ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ... (23 ก.ค. 2564)

ลงพื้นที่สำรวจถนนสายศาลาน... (06 ก.ค. 2564)

นายอำเภอป่าบอนลงตรวจเยี่ย... (05 ก.ค. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เ... (30 มิ.ย. 2564)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อน... (30 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม RE X- RAY เพื่อหา... (29 มิ.ย. 2564)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป... (25 มิ.ย. 2564)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (24 มิ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (17 ม.ค. 2565)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (10 ม.ค. 2565)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (16 ธ.ค. 2564)  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (16 ธ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (05 พ.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 (19 ต.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (19 ต.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (19 ต.ค. 2564)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (08 ก.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (08 ก.ย. 2564)
เปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (03 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03 ก.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (19 ส.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (18 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (02 ส.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (20 ก.ค. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (22 มิ.ย. 2564)
สรปผลจจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (13 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (21 เม.ย. 2564)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (21 เม.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageดูผลโหวต


Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
เลขที่ 196 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93170
โทรศัพท์ :
074-673826 โทรสาร :074-673826 อีเมล์ : 
admin@pabon.go.th
www.pabon.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表